Tietosuojaseloste

REKISTERI- JA TIETOSUOJASELOSTE

 

Tämä on Sisustusliike Eveliinan Talo:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Laadittu 22.11.2022. Viimeisin muutos 23.11.2022.

 

1. Rekisterin pitäjä

Sisustusliike Eveliinan Talo   (2351132-1)

 

Välikatu 13, 37100 Nokia

040 647 5028

ulla-maija@eveliinantalo.fi

 

2. Rekisteristä vastaava henkilö

Ulla-Maija Ojalahti, ulla-maija@eveliinantalo.fi, 040 647 5028

 

3. Rekisterin nimi

Sisustusliike Eveliinan Talon asiakasrekisteri.

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

- henkilön suostumus

- sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan antamat henkilötiedot kerätään ja tallennetaan asiakasrekisteriimme.

Tuotteita tilatessa asiakkaan tulee antaa ainakin seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, katuosoite, postinumero ja kaupunki. Tietoja tarvitaan tilauksen toimittamiseen. Muita rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: tilatut tuotteet ja niiden muutokset, yhteydenottolomakkeen kautta saatavat tiedot, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin tuotteisiin liittyvät tiedot sekä verkkoyhteyden IP-osoite. Säilytämme asiakastietojasi toistaiseksi, ellet toisin ilmoita.

Verkkosivuston vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.

 

6. Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta sekä verkkokauppatilauksen yhteydessä.

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

 

7. Tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakasrekisterimme on suojattu tunnuksella ja salasanalla. Verkkokaupassamme käytetään SSL-suojausta, joka salaa tietokoneen ja palvelimen välisen liikenteen sisällön.

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle osoitteeseen ulla-maija@evelinnantalo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle, osoitteeseen ulla-maija@eveliinantalo.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).